„Podizanje višegodišnjih nasada američkih borovnica“

 

 

OZNAČAVANJE ULAGANJA2

 

 

 

Naziv projekta: „Podizanje višegodišnjih nasada američkih borovnica“

 

Ukupna vrijednost projekta: 115.875,00 kn

Sufinanciranje: 100%

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Naziv LAG-a: LAG „SAVA“

Naziv LAG Natječaja: TO 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Projekt  „Podizanje višegodišnjih nasada američkih borovnica“  tvrtke Malina Oršić d.o.o. odobren je za financiranje od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem natječaja Lokalne akcijske grupe (LAG) „SAVA“  za TO 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladno TO 6.3.1. na nacionalnoj razini) unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ u okviru Mjere 19 „LEADER-CLLD“ Programa ruralnog razvoja od 2014. – 2020. Projektom je predviđeno podizanje nasada američke borovnice, bušenje bunara i postavljanje sustava navodnjavanja.

Projektom su osigurana sredstva u iznosu od 111.678,00kn, što označava 100% sufinanciranje. Ostatak sredstava do ukupnog iznosa projekta osiguran je iz vlastitih izvora tvrtke Malina Oršić

d.o.o.

Odgovori